วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาด cryptocurrency and Bitcoin กับ Special Guest คุณแก๊ป นเรศ เหล่าพรรณรายสามารถติดตามคุณแก๊ป นเรศ เหล่าพรรณราย ได้ตามช่องทางนี้นะครับ Fanpages Crypto Hunter https://www.facebook.com/cryptohunterth กลุ่ม Telegram Crypto Hunter …